[Mục lục] Tựa Thanh Âm Của Gió

Tựa Thanh Âm Của Gió

-Thể loại: Manhua; Tu chân; huyền huyễn; kiếp trước kiếp này; Boylove.

-Tên khác: Ruo Feng Zhi Sheng – 若风之声

-Nguyên tác/Manhua: Nguyên Tử

-Giám chế kịch bản: Tiểu Kỷ Tra

-Nội dung: Câu chuyện tình yêu đẹp về luân hồi.

 

Chương 5: Huynh đệ từ biệt

Chương 6: Ra khơi (1)

Chương 7 + 8: Ra khơi (2) + (3)

Chương 9 + 10: Ngô đồng trong mộng + Phong bão (1)

Chương 10 + 11: Phong bão (2) + (3)