[Oneshot] [FGO – Iskandar x Waver] Quanh quẩn chuyện chơi game

[FGO – Iskandar x Waver] Quanh quẩn chuyện chơi game

– Tác giả: ゆん

– Link pixiv: https://www.pixiv.net/member.php?id=3366757

Nếu bạn yêu thích tranh hãy theo dõi và like bên trang artist.

Download

Drive

Đọc trên Imgur

Đọc tiếp “[Oneshot] [FGO – Iskandar x Waver] Quanh quẩn chuyện chơi game”

[Oneshot] [FGO – Iskandar x Waver] Câu chuyện quanh chiếc bàn sưởi

[Oneshot] [FGO – Iskandar x Waver] Câu chuyện quanh chiếc bàn sưởi

– Tác giả: 菊野郎

– Link pixiv: https://www.pixiv.net/member.php?id=46438

Nếu bạn yêu thích tranh hãy theo dõi và like bên trang artist.

Download

Đọc trên Imgur

Đọc tiếp “[Oneshot] [FGO – Iskandar x Waver] Câu chuyện quanh chiếc bàn sưởi”