Mật khẩu

Mật khẩu

– Mật khẩu chung: Tên món ăn lấy theo tên nhà. Không cách, không hoa, không có dấu. 5 chữ.

– Mật khẩu cho người quen: 

Gồm 9 chữ, không dấu, không hoa, không cách.

1. Tác giả bộ “Con chim không bay” của nhóm – Đây là một trong những bộ truyện theo nhóm suốt từ ngày thành lập.

2. y********