Mật khẩu

Mật khẩu

– Mật khẩu chung: Tên món ăn lấy theo tên nhà. Không cách, không hoa, không có dấu. 5 chữ.

– Mật khẩu cho người quen: 

Gồm 9 chữ, không dấu, không hoa, không cách.

1. Tác giả bộ “Con chim không bay” của nhóm – Đây là một trong những bộ truyện theo nhóm suốt từ ngày thành lập.

2. y********

– Về các bộ truyện bị Drop (NGƯNG LÀM)
❌ Các bộ truyện bị Drop sẽ không bao giờ làm tiếp:
Được mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam nên bọn mình sẽ không làm nữa, để ủng hộ mua truyện.
❓ Các bộ truyện bị Drop “sẽ được làm tiếp” nếu:
– Truyện thiếu nhân lực – Những bạn chủ PJ cũ đã bỏ đi quá lâu mà không ai có khả năng hay hứng thú thầu tiếp. Nếu các bạn muốn làm tiếp PJ có thể inbox tụi mình chuyển nhượng, hoặc tham gia đào mộ lại PJ.