[Mục lục][Manhua] Hoa Dạng Công Công (Công công như hoa)

1471444183

Tác giả: Du Lạp Du / Weibo: http://weibo.com/uuyly
Trạng thái: Còn tiếp
Thể loại: Hài hước, cổ phong 

Giới thiệu: 

Một bầy công công như hoa như ngọc,
một gã hoàng đế dở hơi,
một thím trưởng công chúa xuyên không mà tới,
thêm một đám văn thần bảo thủ,
Nơi một thế giới song song ngày càng chệch khỏi quỹ đạo, cùng với lịch sử triều Đại Minh đã bị bóp méo. Tác giả không ký kết hợp đồng mà chỉ đơn thuần là một người yêu thích hoạn quan thời Minh.

Đọc tiếp “[Mục lục][Manhua] Hoa Dạng Công Công (Công công như hoa)”