[Mục lục][Josei]New Pet Shop Of Horror – Tiệm thú kiểng

New Pet Shop Of Horror

 

Thể loại: Comedy, Drama, Fantasy, Horror, Josei, Mystery, Psychological, Supernatural

Tác giả: Akino Matsuri

Một lần nữa, Bá tước D đã mở tiệm thú kiểng nhưng lần này là ở khu Shinjuku – Tokyo

Đọc tiếp “[Mục lục][Josei]New Pet Shop Of Horror – Tiệm thú kiểng”