[Mục lục][SA] Yagyuu Hijouken Samon

Tác giả: Ryu Keiichiro; Tabata Yoshiaki; Yugo Yuuki

Thể loại: Shounen ai, Mature, Tragedy, Martial Arts, Seinen, Action

Nội dung: Câu chuyện thấm đẫm máu và nhuốm màu bi kịch thời Mạc Phủ, giữa Shogun Ietmitsu Tokugawa và Samon – một kiếm sỹ thuộc dòng tộc Yagyuu nhiều đời phục vụ Shogun.

“Giữa cái chết và sự sống
Quyền lực và chiến tranh
Y nguyện một lòng trung thành với hắn.”

Đọc tiếp “[Mục lục][SA] Yagyuu Hijouken Samon”